DJI Osmo Pocket

在 DJI Osmo Pocket 的最新文章

預算0 留言

DJI Osmo Pocket 缺點 4個要知免後悔

DJI Osmo Pocket 有什麼缺點?在Google輸入DJI Osmo Pocket這個關鍵字,不少開箱文均一面倒唱好產品,難道這樣的一個裝置,真的沒缺點嗎?答案當然是有,接下來MoneySmart拍攝團隊即向大家分享使用經驗吧!