Travel

在 Travel 的最新文章

信用卡0 留言

東京搵食 唔想中伏、受氣、失望 6個位要小心

東京搵食 是一門學問,如香港一樣,在食方面,總會危機四伏,例如日本人收一個價,見大家是香港人,則收另一個價。又或某些食店力獲某旅遊天書或旅遊達人推介,但入場一試之後,令人失望非常。所以小編整理以下6點心得,免大家遊日開餐中伏。

Travel0 留言

【風季旅遊保險貼士】航班delay或取消 claim保險要拎咩文件?

踏入風季雨季,若不幸因颱風 、地震等天災理由,導致航班delay,甚至取消,旅遊保險怎樣賠償?一旦不幸遇上突發事故,或需延誤或行程取消 ,哪家保險公司的旅遊保險會是保障最全面,賠償金額最高呢?MoneySmart為大家比較市面數間保險公司的旅遊保險計劃,讓大家可以了解更多!