滙豐銀行 HSBC P按 H按 轉按 按揭計劃 利率一覽

滙豐

滙豐銀行按揭及估價服務 (HSBC)為物業按揭市場上的一哥。有數據指於2017年,它於現樓按揭業務市佔率達24.1%。第二位是中國銀行(Bank of China),第三屬恒生銀行(Hang Seng Bank)。哪加息後,滙豐銀行向市場提供的按揭計劃是甚麼?MoneySmart為大家拆解。

滙豐銀行 HSBC 最優惠利率 P=5.125

滙豐銀行於加息前實行名為「細P」(5%)的最優惠利率,加息後最優惠利率為5.125厘,而其提供的P按,及H按的鎖息上限,亦隨之提升,幅度亦約為0.125厘。

滙豐銀行 HSBC P按 P-2.75%

據小編電話查詢,滙豐銀行目前的P按為P-2.75%,實際利率即為2.375%。以大行計,尚算是香港物業按揭較優惠的水平。

滙豐銀行 HSBC H按 H+1.3% 鎖息上限為 P-2.65%

至於,暫仍為眾多供樓人士採用的H按,滙豐銀行所提供的方案為H+1.3%,鎖息上限為P-2.65%,實際為2.475%,亦較同行公布的H按鎖息上限稍低。

10月的HIBOR較加息前顯著回落,但仍偏近高位,以本文撰寫當日計(10月24日),一個月HIBOR為1.52,亦即是滙豐銀行H+1.3%的H按,已突破鎖息上升。倘若未來再次加息,預料P隨即上調,亦會令使用H按的供款水平增加。

按揭現金回贈   1.75%或以上

按揭現金回贈方面,滙豐銀行一般向客戶提供1.75%或以上按揭額現金回贈。不過,近日滙豐銀行有意將提供於一手客戶的2%現金回贈,擴展至二手市場客戶,但需視乎申請人的按揭額而定。

金管局規定 回贈高於1%須扣減按揭額

另外,金管局目前亦有指引規定:「若現金回贈超過住宅按揭貸款額的1%,在計算按揭成數時,則須將整筆回贈包括在貸款額內」。這意味著所有提供1%以上現金回贈的銀行,在處理客戶的按揭申請時,不會將回贈以現金的方式交予客戶,而是直接在借貸額上扣減。

轉按 :銀行最多批6成

目前,香港雖然處於加息周期,但各大銀行按揭息口尚算穩定,不論P按及H按,息口大致維持於2.375厘至2.475厘,因此若有意轉按,可先比較不同銀行的P按及H按所提供的水平。然而,需注意,轉按如不申請按揭保險,最多只能做6成,而轉按申請人,亦需留意不同銀行的現金回贈水平及按揭掛鈎戶口,以作出更佳的資金調配。

注意:文中按揭成數及相關金額僅供參考,實際情況以銀行發佈為準及需向按揭公司職員查詢。

主頁:moneysmart.hk

延伸閱讀:

按揭▲ 我要買樓!想要P按,還是H按?如何選擇不同銀行的按揭計劃?如何獲取更高現金回贈?估價、回贈、年期、按揭保險令你頭昏腦漲?轉按是什麼?加按又是什麼?放心,MoneySmart將與你一起找出最合適的按揭方案。立即比較全港最優惠的按揭計劃!

按揭
▲想承造P按 ,哪家銀行最好?加息後,香港目前沿用的最優惠利率分別為5.125厘、5.375厘及5.5厘。銀行的P按亦有變動, MoneySmart致電各銀行,包括滙豐、中銀、渣打以及富邦、大新、等20多家銀行查詢後,終尋獲最低息銀行!到底哪一間在「按揭戰」中勝出?即刻入來睇睇!

居屋 ▲ 居屋 準申請人需注意,政府重新定價的居屋即將開售,今次共有3個屋苑推售,包括長沙灣 凱樂苑 、啟德 啟朗苑 及東涌 裕泰苑 ,合共4,431個單位。對於準申請人而言,無論大家是以綠表或白表申請,購買居屋時要申請按揭,又有何需要注意呢?MoneySmart即整理出6點。

借錢優惠 ▲借錢 找哪一家銀行好?私人貸款 服務不只以優惠年利率作招徠,還會推出利息折扣及現金獎賞,MoneySmart今次為大家比較5家銀行及財務公司貸款優惠。

▲信用卡免息分期 於豐澤、蘇寧、百老匯、中原及AEON Stores有優惠。多家銀行包括恒生銀行、DBS星展銀行、中國銀行,正進行信用卡購買電器推廣,令消費者可免息分期付款之餘,同時享有其他折扣優惠或現金回贈。接下來,MoneySmart即為讀者介紹各銀行推廣計劃之詳情。

求稿!

各位朋友,MoneySmart誠邀大家投稿,分享生活上的理財、投資技巧及慳錢小智慧。你的寶貴經驗將會為更多人帶來啟發,所以請盡情寫出來吧!來稿字數600字或以上,附上文章相關圖片或圖表更佳,投稿請電郵至:[email protected] 。